Kufsteinerland

Colofon

Informatieplicht volgens § 5, art. 1, E-Commerce-Wet

Uitgever:
Tourismusverband Kufsteinerland
Unterer Stadtplatz 11-13
A-6330 Kufstein
+43 5372 62207
info@kufstein.com
www.kufstein.com

Naam en maatschappijvorm: Tourismusverband Kufsteinerland
Directie: Sabine Mair
Lid van de Kamer van Koophandel: Tirol
UID-nummer: ATU61358239
Zetel van bevoegde rechtbank: Kufstein

Houder van rechten/informatie-eigenaar:
Kufsteinerland pers site presse.kufstein.com

Content Management:
Tourismusverband Kufsteinerland - Sylvia Dreher
s.dreher@kufstein.com

Technische uitvoering / design:
MICADO Digital Solutions GmbH
Hammerschmiedstraße 5
A-6370 Kitzbühel
www.micado.cc

Aansprakelijkheid:
Alle inhoud wordt zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks kan geen garantie worden gegeven voor juistheid, volledigheid en actualiteit van de vermelde gegevens.

Links:
Links op deze website zijn wenselijk, in zoverre zij als externe links worden geplaatst en steeds hele pagina's (incl. navigatieframe) worden weergegeven. Overname van het hoofdvenster in een frame van degene die de link plaatst is ontoelaatbaar. Eigen links op pagina's van anderen zijn slechts wegwijzers naar die pagina's; ze worden daarom in de regel door middel van een externe link in een eigen browservenster weergegeven. De uitgever identificeert zich niet met de inhoud van de pagina's waarnaar wordt verwezen en aanvaart hiervoor geen aansprakelijkheid. Indien een van de pagina's waarnaar wordt verwezen, inhoud van bedenkelijke aard publiceert, wordt om kennisgeving verzocht; in een dergelijk geval wordt de link onmiddellijk verwijderd.

Disclaimer:
Gezien de technische eigenschappen van het internet kan geen garantie gegeven worden voor de authenticiteit, juistheid en volledigheid van de in het internet ter beschikking gestelde informatie. Er wordt ook geen garantie gegeven voor de beschikbaarheid of het functioneren van de onderhavige website en zijn inhoud. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor directe, indirecte of overige schade, onafhankelijk van de oorzaak, die voortkomt uit het gebruik of het niet beschikbaar zijn van de gegevens en informatie op deze homepage, is, in zoverre juridisch toelaatbaar, uitgesloten. Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden, waarvan de inhoud door ons niet beïnvloed kan worden. Daarom kunnen wij voor deze vreemde inhoud ook geen garantie geven. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de betreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden op het moment van het plaatsen van de link gecontroleerd op eventuele overtredingen van de wet. Ten tijde van het plaatsen van de link was inhoud in strijd met de wet niet herkenbaar.

Google Analytics:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een service van Google Inc. ("Google") voor de analyse van websites. Google Analytics gebruikt zog. "cookies", tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken om uw gebruik van deze website te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt doorgegeven aan een server van Google in de USA en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten op de website voor de eigenaar van de website en om verdere diensten te verlenen die samenhangen met het gebruik van de website en van het internet. Ook zal Google deze informatie indien nodig doorgeven aan derden, in zoverre dit door de wet is voorgeschreven of derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google samenvoegen. U kunt het opslaan van de cookies verhinderen door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u dat u instemt met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven vermelde doel. Nadere inlichtingen vindt u in het Google Gegevensbescherming Center