Kufsteinerland

Privacybeleid

Informatie over cookies en gegevensbescherming

Deze privacyverklaring informeert de gebruikers van de website https://presse.kufstein.com (hierna te noemen "de website") over de aard, de omvang en het doel en het gebruik van persoonsgegevens door het Tourismusverband Kufsteinerland (hierna te noemen "de exploitant").

Persoonsgegevens (bijv. naam, e-mailadres, telefoonnummer) worden door de exploitant alleen op de voorgeschreven, wettige wijze verwerkt en doorgegeven - met name om aan contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van de overheersende wettelijke verplichtingen van de exploitant of op basis van de toestemming van de gebruiker.

Indien de rechtmatigheid van een bepaalde gegevensverwerking gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, kan deze toestemming te allen tijde (zelfs gedeeltelijk) worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar datenschutz@kufstein.com. Dit kan de functionaliteit van de op deze website aangeboden inhoud aantasten.

Bovendien heeft de gebruiker het recht op toegang tot de op hem of haar betreffende persoonsgegevens, op de gegevensoverdracht, op correctie of verwijdering van persoonsgegevens en op beperking van of verzet tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. De gebruiker kan deze rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar datenschutz@kufstein.com.

Tenslotte heeft de gebruiker het recht om een klacht in te dienen bij de Oostenrijkse autoriteit persoonsgegevens (Hohenstaufengasse 3, 1010 Wenen, www.dsb.gv.at).

De functionaris gegevensbescherming van de exploitant is de heer Georg Egger. Hij kan worden gecontacteerd op datenschutz@kufstein.com.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking vloeit voort uit de Oostenrijkse wet op de gegevensbescherming en uit de verordening van de (EU) 2016/679 (AVG). De rechtsgrond wordt specifiek vermeld voor de volgende verwerkingen.

Niettegenstaande de verwijderingsinformatie die hieronder voor elke gegevensverwerking wordt gegeven, worden geen gegevens verwijderd voor zover de te verwijderen persoonsgegevens worden gebruikt voor andere rechtmatige verwerkingen (bijv. reclame) in overeenstemming met dit privacybeleid.

Presentatie van de website

De exploitant slaat bij elke toegang tot deze website de volgende gegevens op: Naam van de geraadpleegde website, opgevraagd bestand, datum/tijd, de overgedragen gegevens en de hoeveelheid gegevens, bericht over succesvolle toegang, browsertype/-versie, besturingssysteem, eerder bezochte pagina en IP-adres.

Door deze website te bezoeken, geeft de gebruiker zijn of haar uitdrukkelijke toestemming voor het kortstondig opslaan van het IP-adres van het eindapparaat in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG. Dit is noodzakelijk voor het ter beschikking stellen van de inhoud van de website. Het IP-adres van de gebruiker wordt na beëindiging van het gebruik van de website verwijderd. De exploitant gebruikt de bovengenoemde gegevens alleen voor statistische doeleinden in verband met zijn aanbod.

SSL- resp. TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals boekingen of aanvragen die u aan ons als exploitant van de site stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het hangslotje in uw browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden ingezien.

Reclame voor zichzelf

De exploitant behoudt zich het recht voor om volgens § 107 lid 3 van de Oostenrijkse telecommunicatiewet (TKG) en volgens artikel 6 lid 1 onder f) AVG de volgende gegevens voor eigen reclamedoeleinden permanent op te slaan: aanspreekvorm, voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer, en deze te gebruiken voor het verzenden van aanbiedingen en informatie over diensten en aanbiedingen van de exploitant per post of e-mail. De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens voor dit doel wanneer deze worden verzameld en op elk moment daarna door een e-mail te sturen naar datenschutz@kufstein.com.

Aanvragen van gebruikers

Bij contact met de exploitant (bijv. via contactformulier of e-mail) worden de volgende gebruikersgegevens opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in het geval dat er vervolgvragen rijzen: aanspreekvorm, voor- en achternaam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over de aanvraag: verblijfsduur, gewenste accommodatiecategorie, aantal kinderen en volwassenen die met de gebruiker meereizen, leeftijd van de kinderen en andere individuele gegevens.

De op deze wijze verzamelde persoonsgegevens worden door de exploitant binnen drie jaar na voltooiing van de verwerking van de aanvraag verwijderd.

De door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens worden door de exploitant alleen verwerkt en gebruikt voor zover dat nodig is om de aanvraag te verwerken en/of de gevraagde dienst te verlenen. Overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG is gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

In het kader van deze gegevensverwerking geeft de exploitant de verzamelde persoonsgegevens door aan de volgende derden:

1.) Feratel Media Technologies AG
Maria-Theresien-Straße 8, 6020 Innsbruck, AUT
www.feratel.at

2.) viermalvier.at Agentur für Neue Medien GmbH
Schallmooser Hauptstraße 85a, 5020 Salzburg, AUT
www.viermalvier.at

3.) General Solutions Steiner GmbH
Bruggfeldstraße 5/3, 6500 Landeck, AUT
www.general-solutions.at

4.) Kufgem GmbH
Fischergries 2, 6330 Kufstein, AUT
www.kufgem.at

5.) MICADO IT-Solutions Richard Grafl KG
Hammerschmiedstraße 5, 6370 Kitzbühel, AUT
www.micado.cc

Volgens artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG is gegevensverwerking noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen.

Prijsvragen

Persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mailadres) worden verzameld bij deelname aan een prijsvraag of enquête die op deze website wordt aangeboden.

Door deel te nemen aan de prijsvraag of enquête geeft de gebruiker overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a) van de AVG, de toestemming dat de door hem of haar ingezonden persoonsgegevens door de exploitant worden opgeslagen en gebruikt voor de deelname aan de prijsvraag of enquête en voor de vaststelling en bekendmaking van de winnaars.

De gegevens worden voor de duur van de prijsvraag - en maximaal 36 maanden daarna - opgeslagen en vervolgens verwijderd. Door deel te nemen aan de prijsvraag gaat de gebruiker er mee akkoord dat zijn naam op deze website wordt gepubliceerd, evenals op de publieke socialmediakanalen van TVB Kufsteinerland (Facebook, Instagram, Twitter etc.) in geval van dat hij of zij wint.

Aanvullende voorwaarden en gegevensverwerking kunnen voor sommige prijsvragen of enquêtes afzonderlijk worden weergegeven en kunnen een aanvulling vormen op dit item.

Nieuwsbrief

Als een gebruiker zich abonneert op de nieuwsbrief van de exploitant, worden persoonlijke gegevens van de gebruiker, namelijk aanspreekvorm, voor- en achternaam, land en e-mailadres, verzameld en verwerkt. De gebruiker ontvangt dan tot één keer per maand een gepersonaliseerde e-mail met informatie en aanbiedingen van de exploitant (nieuwsbrief) met op zijn wensen aangepaste informatie.

Door zich te abonneren op de nieuwsbrief geeft de gebruiker conform Art 6 lid 1 onder a) van de AVG de toestemming om zijn of haar gegevens te gebruiken voor de regelmatige toezending van de nieuwsbrief.

De double-opt-in procedure wordt gebruikt voor de registratie. Na registratie ontvangt de gebruiker een bevestigings- en autorisatiemail naar het door hem/haar opgegeven e-mailadres met het verzoek om op de daarin opgenomen link te klikken. Dit zorgt ervoor dat alleen de geautoriseerde gebruiker van het opgegeven e-mailadres zich kan abonneren op de nieuwsbrief.

De gebruiker kan de nieuwsbrief op elk moment opzeggen. Aan het einde van elke nieuwsbrief staat een link waarmee de gebruiker het abonnement kan opzeggen. Als alternatief kan de gebruiker ook een overeenkomstige e-mail sturen naar info@kufstein.com. Na opzegging van de nieuwsbrief worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker binnen 6 maanden uit de distributielijst van de nieuwsbrief verwijderd.

Social media plug-ins

De exploitant maakt gebruik van zogenaamde "embedded" social media plug-ins (interfaces naar sociale netwerken) op de website. Bij een bezoek aan de website maakt het systeem automatisch een verbinding met het betreffende sociale netwerk door de integratie van de plug-ins en de overdracht van gegevens (IP-adres, bezoek aan de website, enz.).

De gegevensoverdracht wordt uitgevoerd zonder tussenkomst van de operator en buiten diens verantwoordelijkheid. De gebruiker kan deze gegevensoverdracht voorkomen door uit te loggen uit de respectievelijke sociale netwerken voordat hij de website bezoekt. Alleen in de status "aangemeld" kan het sociale netwerk door middel van automatische gegevensoverdracht specifieke gegevens aan het activiteitenprofiel van de gebruiker identificeren.

De automatisch verzonden gegevens worden uitsluitend gebruikt door de exploitanten van de sociale netwerken en niet door de exploitant. Meer informatie hierover, inclusief de inhoud van de gegevensverzameling door de sociale netwerken, kan rechtstreeks worden verkregen via de website van het betreffende sociale netwerk. De privacyinstellingen kunnen daar ook worden aangepast.

De social networks op de website zijn:

Facebook
Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA
Meer informatie is beschikbaar op https://de-de.facebook.com/policy.php

Twitter
Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA
Meer informatie is beschikbaar op https://twitter.com/privacy?lang=de

Google („+1“)
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Meer informatie is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Instagram
Instagram, LLC Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
Meer informatie is beschikbaar op https://help.instagram.com/155833707900388

Youtube
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Meer informatie is beschikbaar op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Pinterest
Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA
Meer informatie is beschikbaar op https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Cookies

Cookies zijn stukjes informatie die door een website op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Het doel van cookies is om informatie op te slaan en om later toegang tot deze informatie mogelijk te maken. Ze kunnen niet worden gebruikt om andere gegevens op het eindapparaat uit te lezen. Websites gebruiken cookies in het bijzonder om eerdere gebruikersinstellingen te herstellen, om de voortgang van aanvragen van de gebruiker te traceren of om gebruikersgedrag te analyseren.

Het is ook mogelijk om de website zonder cookies te gebruiken. De gebruiker kan het opslaan van cookies in zijn browser deactiveren, beperken tot bepaalde websites of zijn browser zo instellen dat hij wordt gewaarschuwd voordat een cookie wordt opgeslagen. De gebruiker kan de cookies te allen tijde van de harde schijf van zijn eindapparaat verwijderen met behulp van de gegevensbeschermingsfuncties van zijn browser. In dit geval kunnen de functies en de gebruiksvriendelijkheid van de website worden beperkt. De wettelijke basis voor gegevensverwerking in het kader van cookies is de toestemming van de gebruiker via de cookie-banner.

Wij willen u erop wijzen dat u zonder bepaalde cookies mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

Hieronder vindt u een lijst van de individuele cookies die op deze website worden gebruikt:

Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"), 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van het gebruik van de website door de gebruiker mogelijk maken.

De door cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van deze website (inclusief het IP-adres van de gebruiker) worden naar een server van Google in de VS gestuurd en daar gedurende 26 maanden opgeslagen. Voor de overdracht van persoonsgegevens aan de VS moet de Europese Commissie een adequaatheidstoetsing uitvoeren.

Google zal de overgedragen gegevens in opdracht van de exploitant gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet te leveren.

Google mag deze gegevens ook aan derden doorgeven indien dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

Als de IP-anonimisering op deze website wordt geactiveerd, wordt het IP-adres van Google binnen de Europese Unie of de Europese economische ruimte eerder ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.De IP anonimisering is standaard geactiveerd op deze website.

De gebruiker kan het opslaan van cookies in het kader van Google Analytics voorkomen door desbetreffende instellingen in zijn browsersoftware aan te brengen. In dat geval is het echter mogelijk dat de gebruiker niet alle functies van deze website volledig kan gebruiken. Bovendien kan de gebruiker het verzamelen van de door het cookie gegenereerde gegevens over het gebruik van de website (inclusief het IP-adres) voor Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming met betrekking tot Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Google Remarketing:

Deze website maakt gebruik van Google Remarketing. Google Remarketing is een reclamedienst van Google, waarmee naar eerdere bezoekers van de website gericht kan worden geadverteerd.

Externe adverteerders, waaronder Google, bieden advertenties aan op veel verschillende sites op het internet. Dit doen ze door cookies op het apparaat van de gebruiker op te slaan en deze te gebruiken om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan die website wanneer deze een andere website bezoekt. Gebruikers worden geïdentificeerd door middel van cookies in de webbrowser. Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren bij het bezoeken van de website en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde reclame.

Als de gebruiker geen op interesse gebaseerde reclame wil ontvangen, kan hij met de advertentie template manager het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden uitschakelen en de advertenties op het Google Display Network aanpassen door de deactiveringspagina voor DoubleClick te bezoeken. Als alternatief kunnen gebruikers zich afmelden voor het gebruik van cookies van derden door de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken of door het gebruik van cookies uit te schakelen in de instellingen van hun browser.

Meer informatie is beschikbaar op https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=de

Facebook:

Deze website maakt gebruik van Facebook Custom Audiences. Facebook Custom Audiences is een reclamedienst van Facebook Inc, 1601 S California Ave, Palo Alto, CA, 94304, USA, waarmee eerdere bezoekers van de site kunnen worden aangesproken.

Facebook gebruikt cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken van een gebruiker aan deze website. De gebruikers worden geïdentificeerd door middel van cookies in de webbrowser, die daar gedurende 90 dagen worden opgeslagen.

Cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren bij het bezoeken van de website en vervolgens worden gebruikt voor gerichte productaanbevelingen en op interesse gebaseerde reclame.

Als de gebruiker geen op interesse gebaseerde reclame op Facebook wil ontvangen, kan hij/zij zich hier afmelden: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads

Weigering reclame-e-mails

Bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de colofonverplichting gepubliceerde contactgegevens voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat er ongevraagde reclame-informatie wordt verzonden, bijvoorbeeld via spam-mails.

Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De voor de verwerking verantwoordelijke verwerkt en slaat persoonsgegevens op van de betrokkene slechts gedurende de tijd die nodig is om het doel van de opslag te bereiken of wanneer de Europese richtlijn en verordening of enige andere wet- of regelgeving waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen daarin voorziet.

Indien het doel van de opslag niet langer van toepassing is of indien een door de Europese richtlijn en wetgever of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of gewist.

Wijziging of aanpassing van de privacyverklaring

De exploitant behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wij raden u daarom aan deze verklaring met regelmatige tussenpozen te lezen. Eventuele wijzigingen treden echter niet met terugwerkende kracht in werking, zodat de behandeling van eerder verzamelde gegevens niet wordt gewijzigd.

Uw persoonlijke rechten

Recht op informatie:
U heeft het recht om van ons te ervaren of en in hoeverre wij uw gegevens verwerken.

Recht op correctie:
Indien wij onvolledige of onjuiste persoonsgegevens van u verwerken, kunt u te allen tijde eisen dat deze worden gecorrigeerd of aangevuld.

Recht op verwijdering:
Indien uw persoonsgegevens onrechtmatig door ons worden verwerkt, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Er kunnen redenen zijn die een onmiddellijke verwijdering verhinderen. (Verplichtingen tot het bewaren van gegevens of andere wettelijke verplichtingen)

Recht om de verwerking te beperken:
Indien u de juistheid van de gegevens betwist, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens voor de duur van de controle, indien de verwerking van de persoonsgegevens onrechtmatig is, maar u niet wenst dat de gegevens worden gewist, indien wij de gegevens niet langer nodig hebben voor het overeengekomen doel, maar u de gegevens nodig heeft voor het instellen/afdwingen van rechtsvorderingen of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op gegevensoverdracht:
U heeft het recht om de overgave van de door u verstrekte gegevens in machinaal leesbare vorm te eisen, mits de verwerking gebaseerd is op een toestemming of een contract.

Recht om bezwaar te maken:
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens de uitvoering van taken in het algemeen belang, de uitoefening van het openbaar gezag of een rechtmatig belang van onze kant dient, kunt u, indien er een belang in uw persoonsgegevens bestaat dat bescherming verdient, bezwaar maken tegen deze gegevensverwerking.